„ Loď Bohemia byla uvedena do provozu v roce 1984 a v současné době je využívána nejen k vyhlídkovým plavbám po Vltavě, firemním akcím, ale třeba i k soukromému pronájmu a oslavě narozenin."

Loď Bohemia